27/09/2022 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ bài “Người chăn trâu”

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 02:13

 

Ngày còn sớm, chửa xay om[1],
Gã mục dè chân đã tới nom.
Bạn xúm nội bằng, cười khặc khặc,
Trâu về ngõ hẹp, cỡi khom khom.
Tiếng ca Nịnh Thích[2] kề tai ngóng,
Khúc địch Hoàn Y[3] nghển cổ nhòm.
Còn có nơi nào vui thú nữa:
Gái trai cùng họp một đầu mom.
[1] Xay thóc om sòm.
[2] Người nước Vệ, thời Xuân thu, vì nhà nghèo phải sang nước Tề ở chăn trâu cho người khác. Một hôm, Nịnh Thích gõ sừng trâu để hát, Tề Hoàn công đi qua, nghe tiếng hát lấy làm cảm động, liền dùng làm thượng khanh.
[3] Một người thổi sáo rất hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoạ bài “Người chăn trâu”