20/06/2024 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu

Tác giả: Triều Thuyết Chi - 晁說之

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 23:36

 

Nguyên tác

長年何事不悲秋,
今日天涯愁復愁。
故國老槐空寂寂,
半天歸雁自悠悠。
故知庾信多清淚,
何事陶潛亦白頭。
前日家人帶楸葉,
求身強健更何求。

Phiên âm

Trường niên hà sự bất bi thu,
Kim nhật thiên nhai sầu phục sầu.
Cố quốc lão hoè không tịch tịch,
Bán thiên quy nhạn tự du du.
Cố tri Dữu Tín đa thanh lệ,
Hà sự Đào Tiềm diệc bạch đầu.
Tiền nhật gia nhân đới thu diệp,
Cầu thân cường kiện cánh hà cầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuổi già sao lại chẳng buồn thu
Nay thân góc bể sầu lại sầu
Gốc hoè quê cũ chừng hoang lạnh
Bầy nhạn lưng trời nhớ xa xôi
Dữu Tín bạn xưa xanh mắt lệ
Đào Tiềm hà cớ bạc mái đầu
Gia nhân theo tục đeo vòng lá
Cầu thân mạnh khoẻ sống dài lâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Thuyết Chi » Thu