06/06/2023 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông đình nhàn vọng
東亭閑望

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2013 06:39

 

Nguyên tác

東亭盡日坐,
誰伴寂寥人?
綠桂為佳客,
紅蕉當美人。
笑言雖不接,
情狀似相親。
不作悠悠想,
如何度晚春?

Phiên âm

Đông đình tận nhật toạ,
Thuỳ bạn tịch liêu nhân?
Lục quế vi giai khách,
Hồng tiêu đương mỹ nhân.
Tiếu ngôn tuy bất tiếp,
Tình trạng tự tương thân.
Bất tác du du tưởng,
Như hà độ vãn xuân?

Dịch nghĩa

Cả ngày ngồi ở đình phía đông,
Ai sẽ là bạn cho kẻ nhàn nhã này ?
Cây quế xanh có thể là vị khách quý,
Cây chuối hồng đáng mặt người đẹp.
Tuy không trực tiếp nói cười nói được,
Nhưng tình trạng như thật thân thiết.
Nếu không tưởng tượng rộng rãi như vậy,
Làm sao ta có thể qua được những ngày xuân muộn này ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi đình đông cả ngày không vội
Ai sẽ là bạn với kẻ này ?
Quế xanh khách quý xứng vai
Chuối hồng đáng mặt cho người xinh tươi
Tuy không biết nói cười thành tiếng
Nhưng tình hình tiềm tiệm thiết thân
Nếu không tưởng tượng mênh mông
Làm sao qua được ngày xuân muộn màng ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đông đình nhàn vọng