20/05/2022 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

56

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 08:07

 

Sinh ra trong gió cát
Đất Nghệ An khô cằn
Bao nhiêu năm nằm vạ
Trước cửa hội nhà văn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 56