28/11/2022 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lưu thị lang
送劉侍郎

Tác giả: Lý Đoan - 李端

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 18:41

 

Nguyên tác

幾人同入謝宣城,
未及酬恩隔死生。
惟有夜猿知客恨,
嶧陽溪路第三聲。

Phiên âm

Kỷ nhân đồng nhập Tạ Tuyên thành,
Vị cập thù ân cách tử sinh.
Duy hữu dạ viên tri khách hận,
Dịch Dương khê lộ đệ tam thanh.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mấy ai cùng giống Tạ Tuyên thành
Chưa kịp đền ơn đã "tử sinh"
Chỉ có vượn đêm hay hận khách
Dịch Dương ba tiếng hú đường quanh
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đoan » Tống Lưu thị lang