08/02/2023 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt thi kỳ 2
別詩其二

Tác giả: Lý Lăng - 李陵

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 13:47

 

Nguyên tác

嘉會難再遇,
三載為千秋。
臨河濯長纓,
念子悵悠悠。
遠望悲風至,
對酒不能酬。
行人懁往路,
何以慰我愁。
獨有盈觴酒,
與子結綢繆。

Phiên âm

Gia hội nan tái ngộ,
Tam tải vi thiên thu.
Lâm hà trạc trường anh,
Niệm tử trướng du du.
Viễn vọng bi phong chí,
Đối tửu bất năng thù.
Hành nhân hoài vãng lộ,
Hà dĩ uý ngã sầu.
Độc hữu doanh thương tửu,
Dữ tử kết trừu mâu.

Dịch nghĩa

Yến hội khó có thể có lại lần nữa,
Chia tay ba năm mà cứ ngỡ dài tựa nghìn thu.
Đến bên sông giặt dải mũ,
Cứ nghĩ về bạn mà buồn da diết.
Nếu nhìn ra xa, gió buồn thổi tới,
Nâng ly rượu vẫn chẳng biết nói gì.
Người đi đang nghĩ về chặng đường sắp đi,
Cũng không biết nói gì để an ủi nỗi sầu trong ta.
Ở đây chỉ có chén rượu đã được rót đầy,
Gắn bó thêm tình bạn không thể tách rời của đôi ta.

Bản dịch của Nham Doanh Doanh @www.maihoatrang.com

Tiệc vui một thoáng chia tay,
Tựa muôn thu biệt khó ngày gặp nhau.
Nhớ người, giặt mũ sông sâu,
Nước trong mãi cuốn, nỗi sầu khó tan.
Trông xa sầu tiếng gió ngàn,
Nâng ly đưa tiễn bạn vàng, nói chi.
Bạn hoài nghĩ tới đường đi,
Giải sầu, bạn biết nói gì với ta.
Chỉ ly rượu đã rót ra,
Thắm thêm tình bạn đôi ta chẳng rời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Lăng » Biệt thi kỳ 2