01/10/2022 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Diêu thiếu phu nhân
寄姚少夫人

Tác giả: Lý Trường Hà - 李長霞

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 07:04

 

Nguyên tác

閩嶠七千里,
烽煙十二秋。
不知明鏡裡,
也有雪盈頭。

Phiên âm

Mân kiệu thất thiên lý,
Phong yên thập nhị thu.
Bất tri minh kính lý,
Dã hữu tuyết doanh đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi Mân bảy nghìn dặm
Khói lửa mười hai thu
Biết đâu trong gương sáng
Có lẽ tuyết đầy đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trường Hà » Ký Diêu thiếu phu nhân