30/11/2021 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ “Xuân nhật hạnh vọng Xuân cung” ứng chế
奉和春日幸望春宮感制

Tác giả: Tô Đĩnh - 蘇頲

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 15/10/2016 06:32

 

Nguyên tác

東望望春春可怜,
更逢晴日柳含煙。
宮中下見南山盡,
城上平臨北斗懸。
細草偏承回輦外,
飛花故落奉觴前。
宸游對此歡無極,
烏弄歌聲雜管弦。

Phiên âm

Đông vọng vọng xuân xuân khả liên,
Cánh phùng tình nhật liễu hàm yên.
Cung trung hạ kiến Nam sơn[1] tận,
Thành thượng bình lâm Bắc đẩu huyền.
Tế thảo thiên thừa hồi liễn ngoại,
Phi hoa cố lạc phụng thương tiền.
Thần du đối thử hoan vô cực,
Điểu lộng ca thanh tạp quản huyền.

Dịch nghĩa

Từ Xuân cung nhìn về phía đông thấy vẻ xuân rất đáng yêu,
Lại gặp ngày tạnh ráo thấy sương khói vờn dương liễu.
Ngồi trong cung nhìn về nam thấy hết núi Chung Nam,
Kinh thành nằm về hướng bắc nơi treo sao Bắc đẩu.
Cỏ mịn hai bên đường khi xe vua trở về,
Hoa rơi cố ý bay trước chén rượu dâng vua.
Chuyến đi thăm hành cung vui vô tả,
Tiếng chim hỗn tạp chen cả vào tiếng sáo tiếng đàn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn về đông thấy xuân yểu điệu
Gặp ngày trong dương liễu khói vờn
Từ cung thấy hết Nam sơn
Kinh thành sao Bắc hướng nom rõ ràng
Cỏ mịn đón xe loan trở lại
Hoa dù bay cố lái chén dâng
Chuyến đi hoan lạc vô cùng
Tiếng chim lẫn tiếng sáo đàn hoà ca.
Xuân cung là tên một hành cung ở phía đông kinh đô Trường An, cách khoảng 20 dặm.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Tức Chung Nam sơn, ở phía nam kinh đô, cách 50 dặm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Đĩnh » Phụng hoạ “Xuân nhật hạnh vọng Xuân cung” ứng chế