04/07/2022 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xuân
感春

Tác giả: Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2014 22:16

 

Nguyên tác

晴少春光淺,
寒多酒力微。
一聲山鷓過,
數點海棠飛。

Phiên âm

Tình thiểu xuân quang thiển,
Hàn đa tửu lực vi.
Nhất thanh sơn giá quá,
Sổ điểm hải đường phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tạnh ít trời xuân loãng
Lạnh nhiều sức rượu lay
Một tiếng giá cô quá
Vài phiến hải đường bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Ngọc Thiềm » Cảm xuân