05/06/2023 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Lạy Chúa, ngài đã làm con thương tích vì yêu”
“Ô mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 17:32

 

Nguyên tác

Ô mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour
Et la blessure est encore vibrante,
Ô mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour.

Ô mon Dieu, votre crainte m'a frappé
Et la brûlure est encor là qui tonne,
Ô mon Dieu, votre crainte m'a frappé.

Ô mon Dieu, j'ai connu que tout est vil
Et votre gloire en moi s'est installée,
Ô mon Dieu, j'ai connu que tout est vil.

Noyez mon âme aux flots de votre Vin,
Fondez ma vie au Pain de votre table,
Noyez mon âme aux flots de votre Vin.

Voici mon sang que je n'ai pas versé,
Voici ma chair indigne de souffrance,
Voici mon sang que je n'ai pas versé.

Voici mon front qui n'a pu que rougir,
Pour l'escabeau de vos pieds adorables,
Voici mon front qui n'a pu que rougir.

Voici mes mains qui n'ont pas travaillé,
Pour les charbons ardents et l'encens rare,
Voici mes mains qui n'ont pas travaillé.

Voici mon coeur qui n'a battu qu'en vain,
Pour palpiter aux ronces du Calvaire,
Voici mon coeur qui n'a battu qu'en vain.

Voici mes pieds, frivoles voyageurs,
Pour accourir au cri de votre grâce,
Voici mes pieds, frivoles voyageurs.

Voici ma voix, bruit maussade et menteur,
Pour les reproches de la Pénitence,
Voici ma voix, bruit maussade et menteur.

Voici mes yeux, luminaires d'erreur,
Pour être éteints aux pleurs de la prière,
Voici mes yeux, luminaires d'erreur.

Hélas ! Vous, Dieu d'offrande et de pardon,
Quel est le puits de mon ingratitude,
Hélas ! Vous, Dieu d'offrande et de pardon,

Dieu de terreur et Dieu de sainteté,
Hélas ! ce noir abîme de mon crime,
Dieu de terreur et Dieu de sainteté,

Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur,
Toutes mes peurs, toutes mes ignorances,
Vous, Dieu de paix, de joie et de bonheur,

Vous connaissez tout cela, tout cela,
Et que je suis plus pauvre que personne,
Vous connaissez tout cela, tout cela,

Mais ce que j'ai, mon Dieu, je vous le donne.

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Lạy Chúa, Ngài đã làm con thương tích vì yêu
Và vết thương hãy còn đau nhức,
Lạy Chúa, Ngài đã làm con thương tích vì yêu.

Lạy Chúa, nỗi sợ Ngài giáng xuống trên con
Và vết bỏng hãy còn đây đau rát,
Lạy Chúa, nỗi sợ Ngài giáng xuống trên con.

Lạy Chúa, con đã biết mọi điều hèn hạ
Vinh quang ngài đã thiết lập trong con,
Lạy Chúa, con đã biết mọi điều hèn hạ.

Hãy nhận chìm con vào sóng Rượu Nho Ngài
Hãy lập đời con trong Bánh ở bàn thiêng
Hãy nhận chìm con vào sóng Rượu Nho Ngài.

Đây máu con đã không chịu đổ,
Đây thịt con chẳng xứng với khổ đau,
Đây máu con đã không chịu đổ.

Đây trán con chỉ còn xấu hổ
Để làm bục leo cho bước chân Ngài,
Đây trán con chỉ còn xấu hổ.

Đây tay con đã không lao động,
Cho than nóng bỏng, cho cứng hương trầm
Đây tay con đã không lao động.

Đây tim con chỉ đập hoài vô ích,
Để luôn phập phồng gai góc núi Can-vê,
Đây tim con chỉ đập hoài vô ích.

Đây chân con, đã mãi lãng du,
Để nay chạy về tiếng kêu ân huệ
Đây chân con, đã mãi lãng du.

Đây tiếng con, đôi co dối trá,
Nên những điều Ân Hận trách con luôn,
Đây tiếng con, đôi co dối trá.

Đây mắt con toả ánh sai lầm,
Để bị tắt trong nguyện cầu than khóc
Đây mắt con toả ánh sai lầm.

Lạy Thiên Chúa - của dâng và tha thứ,
Bội bạc con là giếng cạn bạc lòng,
Lạy Thiên Chúa - của dâng và tha thứ!

Lạy Thiên Chúa oai phong và thánh thiện,
Vực thẳm đen này của tội lỗi trong con,
Lạy Thiên Chúa oai phong và thánh thiện!

Ngài, Thiên Chúa bình an, vui mừng và hạnh phúc,
Mọi điều con sợ, mọi dốt nát trong con
Ngài, Thiên Chúa bình an, vui mừng và hạnh phúc.

Ngài biết hết mọi điều than thở,
Con khó nghèo hơn hết thảy mọi người,
Ngài biết hết mọi điều than thở,

Nhưng lạy Chúa, những gì con có
Xin dâng Ngài mọi sự thuộc về con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Lạy Chúa, ngài đã làm con thương tích vì yêu”