14/06/2021 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáp hoa ngâm
插花吟

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 09:53

 

Nguyên tác

頭上花枝照酒卮,
酒卮中有好花枝。
身經兩世太平日,
眼見四朝全盛時。
況復筋骸粗康健,
那堪時節正芳菲。
酒涵花影紅光溜,
爭忍花前不醉歸。

Phiên âm

Đầu thượng hoa chi chiếu tửu tri,
Tửu tri trung hữu hảo hoa chi.
Thân kinh lưỡng thế[1] thái bình nhật,
Nhãn kiến tứ triều[2] toàn thắng thì.
Huống phục cân hài thô tráng kiện,
Na kham thời tiết chính phương phi.
Tửu thừa hoa ảnh hồng quang lựu,
Tranh nhẫn hoa tiền bất tuý quy.

Dịch nghĩa

Cành hoa trên đầu chiếu vào chén rượu,
Trong chén rượu có cành hoa đẹp.
Thân trải ngày thái bình hai đời,
Mắt thấy bốn triều thịnh trị.
Huống nữa gân cốt thô tháp khoẻ mạnh,
Làm sao khỏi say sưa trước tiết trời thơm ngát.
Bóng hoa lồng vào chén rượu tươi rỡ rỡ,
Lẽ nào không say trước hoa mới về.

Bản dịch của Hải Đà

Lung linh đáy cốc bóng lồng hoa
Rượu ngọt hoa xinh xắn mặn mà
Hai thuở thái bình thôi đã trải
Bốn triều thịnh trị chẳng can qua
Thời may khỏe khoắn thân còn sức
Càng quí xuân xanh tiệc khắp nhà
Sóng sánh rượu hồng hoa tỏa sáng
Chưa say chắc chẳng muốn rời hoa.
Bài này tuyển từ Y Xuyên kích nhưỡng tập quyển 10, bản Thành Hoá nhà Minh. Đây là bài thơ nổi tiếng của Thiệu Ung, điển hình cho Khang Tiết thể có đặc điểm ngâm tự nhiên mà thành, song đôi chỗ còn thô.

[1] Sáu chục năm. Xưa lấy 30 năm làm một đời người. Bài thơ này làm vào khoảng năm Hy Ninh, tính ngược lại vào khoảng Tường Phù, Đại Trung đời Chân Tông, thời kỳ kết thúc một giai đoạn chiến sự với Liêu và Tây Hạ, là một thời kỳ thái bình thịnh trị của Bắc Tống.
[2] Chỉ Chân Tông, Anh Tông, Nhân Tông, Thần Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Sáp hoa ngâm