06/08/2021 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Cốc vãn vọng
駱谷晚望

Tác giả: Hàn Tông - 韓琮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 01:39

 

Nguyên tác

秦川如畫渭如絲,
去國還家一望時。
公子王孫莫來好,
嶺花多是斷腸枝。

Phiên âm

Tần xuyên như hoạ, Vị như ty,
Khứ quốc hoàn gia nhất vọng thì.
Công tử vương tôn mạc lai hảo,
Lĩnh hoa đa thị đoạn trường chi.

Dịch nghĩa

Sông Tần đẹp như tranh, dáng liễu mềm như sợi tơ,
Ngắm cảnh kẻ lên kinh đô, người về quê quán.
Con vua cháu chúa ít khi đi lại qua đây,
Nên hoa trên núi đa phần héo hắt.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Sông Tần như vẽ, Vị như thêu
Bỏ nước về nhà - chợt ngoái theo
Công tử Vương tôn không kẻ đoái
Núi hoa tan nát - dạ đau nhiều!
Lạc Cốc là con đường nối liền Quan Trung với Hán Trung.
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Tông » Lạc Cốc vãn vọng