11/05/2021 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 3
竹枝歌其三

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 01:22

 

Nguyên tác

江上乘舟何處客,
列肆喧嘩佔平磧。
遠來忽去不記州,
罷市歸船不相識。

Phiên âm

Giang thượng thừa chu hà xứ khách,
Liệt tứ huyên hoa chiếm bình thích.
Viễn lai hốt khứ bất ký châu,
Bãi thị quy thuyền bất tương thức.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách mọi nơi cưỡi thuyền trên sông lớn
Tiếng ồn ào khắp quán xá bãi bờ
Từ xa đến rồi đi trong khoảnh khắc
Chợ búa xong quay gót chẳng biết nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Trúc chi ca kỳ 3