03/07/2020 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Báo Ân tự thượng phương
題報恩寺上方

Tác giả: Phương Cán - 方幹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 18/08/2016 13:24

 

Nguyên tác

來來先上上方看,
眼界無窮世界寬。
岩溜噴空晴似雨,
林蘿礙日夏多寒。
眾山迢遞皆相疊,
一路高低不記盤。
清峭關心惜歸去,
他時夢到亦難判。

Phiên âm

Lai lai tiên thướng thượng phương khan,
Nhãn giới vô cùng thế giới khoan.
Nham lựu phún không tình tự vũ,
Lâm la ngại nhật hạ đa hàn.
Chúng sơn điều đệ giai tương điệp,
Nhất lộ cao để bất ký bàn.
Thanh tiễu quan tâm tích quy khứ,
Tha thì mộng đáo diệc nan phan.

Dịch nghĩa

Nào ta hãy tới coi phòng của sư trụ trì trước,
Tầm mắt không còn che chắn, thế giới rộng lớn.
Nham thạch chảy từ cao xuống như mưa, trời quang mây tạnh,
Cây leo rừng đan vào nhau che mặt trời, ngày hè mà thấy lạnh.
Các ngọn núi ở xa xa chồng chất lên nhau,
Một con đường lên cao xuống thấp không bằng phẳng.
Cảnh núi gây ấn tượng, nhưng tiếc phải về nhà,
Khi nào trở lại cõi mộng này còn khó nói ra.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nào hãy tới phòng sư ngụ trước
Vùng trời cao tầm mắt mở ra
Hoả sơn phun thạch xa xa
Dây leo chằng chịt, ngày hè lạnh căm
Các ngọn núi xa xăm chồng chất
Một con đường lúc thấp lúc cao
Cảnh quang ấn tượng biết bao
Về rồi chưa biết lúc nào lại thăm.
Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Cán » Đề Báo Ân tự thượng phương