01/12/2022 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ Giáp Châu Điền thị ngự trưởng sử Luật Đình lưu yến, đắc diên tự
春夜峽州田侍禦長史津亭留宴,得筵字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:43

 

Nguyên tác

北斗三更席,
西江萬里船。
杖藜登水榭,
揮翰宿春天。
白髮煩多酒,
明星惜此筵。
始知雲雨峽,
忽盡下牢邊。

Phiên âm

Bắc Đẩu tam canh tịch,
Tây giang vạn lý thuyền.
Trượng lê đăng thuỷ tạ,
Huy hàn túc xuân thiên.
Bạch phát phiền đa tửu,
Minh tinh tích thử diên.
Thuỷ tri vân vũ giáp,
Hốt tận Hạ Lao[1] biên.

Dịch nghĩa

Tại tiệc, vào lúc canh ba sao Bắc Đẩu còn hiện,
Nơi sông phía tây có con thuyền vạn dặm tới đậu.
Chống gậy leo lên nhà trên mặt nước,
Múa bút ở lại với một bầu trời vui.
Tóc trắng nên kiêng không uống rượu nhiều,
Sao vằng vặc khiến nhớ tiếc bữa tiệc này.
Mới biết rằng mây mưa nơi kẽm,
Bỗng biết ngay từ gần Hạ Lao tới.

Bản dịch của Phạm Doanh

Canh ba bày tiệc sao Bắc hiện,
Vạn dặn thuyền đậu bến sông tây.
Thuỷ tạ chống gậy tới đây,
Dưới trời tươi đẹp vung cây bút thần.
Đầu đã bạc càng buồn rượu lắm,
Sao sáng ngời càng đắm tiệc này.
Trong kẽm mưa gió mới hay,
Hạ Lao xa thẳm bỗng bay tới rồi.
(Năm 768)

[1] Chỉ Di Lăng thuộc huyện Tiềm Giang, Hồ Bắc. Vùng Sở có Hạ Lao và Thượng Lao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân dạ Giáp Châu Điền thị ngự trưởng sử Luật Đình lưu yến, đắc diên tự