26/10/2021 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đùa thi hữu già

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2018 08:21

 

Thi nhân già thích làm thơ, chớ cười cụ già thơ thẩn
Hoạ sĩ trẻ mê học vẽ, đừng nhạo con trẻ vẽ vời
Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Thăng » Đùa thi hữu già