31/03/2023 06:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung khiển hứng
山中遣興

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2006 09:10

 

Nguyên tác

十年政省負秋燈,
松下行吟倚瘦藤。
隨馬望塵無俗客,
叩門問字有詩僧。
退閒綠野知何及?
散給青苗謝不能。
坐待功成名遂後,
一丘老骨已崚嶒。

Phiên âm

Thập niên chính tỉnh phụ thu đăng[1],
Tùng hạ hành ngâm ỷ sấu đằng.
Tuỳ mã vọng trần vô tục khách,
Khấu môn vấn tự hữu thi tăng.
Thoái nhàn Lục Dã[2] tri hà cập?
Tán cấp Thanh miêu[3] tạ bất năng.
Toạ đãi công thành danh toại hậu,
Nhất khâu lão cốt dĩ lăng tằng.

Dịch nghĩa

Mười năm lo việc chính sự, phụ với ngọn đèn mùa thu
Dưới hàng thông, chống chiếc gậy khẳng khiu vừa đi vừa ngâm
Không có khách tục theo ngựa ngóng bụi trần
Có vị thi tăng gõ cửa hỏi chữ
Lui về sống an nhàn ở Lục Dã, biết còn kịp chăng?
Chia tiền theo phép Thanh miêu, xin từ không dám
Ngồi đợi đến sau này công thành danh toại
Thì một nắm xương tàn đã vùi lấp thành gò cao.

Bản dịch của Nguyễn Bá Chung

Mười năm việc nước phụ tình
Men hàng thông, gậy bên mình ngâm nga
Khách không - bụi chẳng cuốn xa
Có người tăng sĩ gõ nhà hỏi thơ
Lui về Lục Dã bây giờ ?
Lệ Thanh miêu ấy, xin từ cho xong
Công thành ngồi đó mà mong
Thì xương tàn đã mục trong nấm mồ.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Ngọn đèn mùa thu, chỉ tuổi già.
[2] Tên ngôi nhà lúc về hưu của Bùi Độ (Trung Quốc), điển tích chỉ chốn về hưu.
[3] Mạ xanh. Vương An Thạch (đời Đường, Trung Quốc) đặt ra “Thanh miêu pháp”: nhà nước cho dân vay lúc mạ còn xanh, khi gặt phải trả cả vốn lẫn lãi – ý chỉ không muốn lao vào quan trường nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Sơn trung khiển hứng