31/03/2023 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn đưa (3)

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:16

 

Nhành liễu xưa thường bẻ trong thơ văn
Tôi đang nhận bên bờ hồ thuỷ điện
Vệt nắng đọng trên bàn tay đưa tiễn
Lung linh thành một dải sông Ngân
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tiễn đưa (3)