07/08/2020 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tận cùng

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 23/12/2015 15:08

 

Tận cùng gió gác trăng lầu
Tái sinh tài tử nhiệm màu trùng lai
Hỏi han em suốt dặm dài
Có nghe trong gió tình hoài lang thang
Mộng đời lạc nẻo đi hoang
Trùng sinh chợt thấy đa đoan còn nhiều
Ngại ngùng phong vận phiêu phiêu
Ôm tình trúc thạch tịch liêu e dè
Nguyện thề thỉ lộc dã hề
Tâm tình dã dượi còn nghe nghe hoài
Công hầu cốt cách quai nhai
Làm sao ứng đáp tuyệt tài giấn thân
Nham thê cốc ẩm tuyệt trần
Tử sinh liều giữa dặm phần sao em?
Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hoá Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tận cùng