01/12/2022 07:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm ngồi ta nhớ

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/09/2021 08:52

 

Đêm khuya ngồi nhớ bể dâu
Nhớ người mài kiếm trên đầu trăng treo
Nửa đêm truyền hịch quân reo
Tên reo đầu ngựa, chân leo xác thù

Đêm khuya ngồi nhớ bể dâu
Nhớ người khuất bóng đằng sau mây buồn
Ngàn năm chưa hết căm hờn
Đâu đây tiếng vọng “Lam Sơn” gọi về… *

Đêm khuya nhớ cả buồn xưa
Thương ngà ngọc vỡ mà chua xót thầm!
* Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Đêm ngồi ta nhớ