10/02/2023 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nụ hiền

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 17:10

 

Trăm phát tình nhân bằng nụ hiền
Cười khoe thục nữ dáng cô tiên
Nhắm ngay một kẻ làm thi sĩ
Để khổ ngàn sau mộng tóc huyền.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nụ hiền