18/04/2021 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu mộng
梁州夢

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 23:43

 

Nguyên tác

夢君同繞曲江頭,
也向慈恩寺院遊。
亭吏呼人排馬去,
忽驚身在古梁州。

Phiên âm

Mộng quân đồng nhiễu Khúc giang[1] đầu,
Dã hướng Từ Ân tự[2] viện du.
Đình lại hô nhân bài mã khứ,
Hốt kinh thân tại cổ Lương Châu.

Dịch nghĩa

Mơ được cùng ông rong chơi trên sông Khúc,
Lại còn đến thăm chùa Từ Ân và tháp.
Bỗng nghe chủ quán kêu người làm đóng ngựa chuẩn bị lên đường,
Tỉnh mộng mới biết đang ở đất Lương Châu cổ sơ này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mơ cùng ông rong chơi sông Khúc
Lại còn thăm chùa tháp Từ Ân
Người kêu đóng ngựa rần rần
Tỉnh ra mới biết thân nằm Lương Châu
Lương Châu là một trong chín châu của Trung Quốc thời cổ, nay là địa phận hai tỉnh Tứ Xuyên và Thiểm Tây hợp lại. Trong một chuyến đi xa, tác giả trú tại một quán trọ ở Lương Châu, mộng thấy cùng Bạch Cư Dị rong chơi trên sông Khúc, thăm tháp chùa Từ Ân.

[1, 2] Khúc giang và Từ Ân tự là hai thắng cảnh nổi tiếng của kinh thành Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Lương Châu mộng