25/07/2024 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Thìn xuân cảm

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 20:04

 

(Xóm Gà Gia Định)

Cuộc thế xoay quanh đất một hòn
Sông chưa cạn đó, núi chưa mòn
Dân hai nhăm triệu ai người lớn?
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con
Cám cảnh khói mây mờ mặt biển
Lo đời sương tuyết bạc đầu non
(hai câu 7-8 khuyết)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Mậu Thìn xuân cảm