28/06/2022 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba từ kỳ lạ nhất
Trzy słowa nadziwniejsze

Tác giả: Wisława Szymborska

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Thuỷ Hương vào 02/10/2007 17:38

 

Nguyên tác

Kiedy wymawiam słowo "Przyszłość",  
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.  

Kiedy wymawiam słowo "Cisza",  
niszczę ją.  

Kiedy wymawiam słowo "Nic",  
stwarzam co, co nie mieści się w żadnym niebycie

Bản dịch của Thái Linh

Khi tôi phát âm từ „tương lai”
âm tiết đầu tiên đã đi vào quá khứ.

Khi tôi phát âm từ „im lặng”
tôi tàn phá nó.

Khi tôi phát âm từ „không có gì”
tôi tạo ra điều mà chẳng hư không nào chứa đựng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Wisława Szymborska » Ba từ kỳ lạ nhất