10/12/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư
題靈祐和尚故居

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2010 02:28

 

Nguyên tác

歎逝翻悲有此身,
禪房寂寞見流塵。
多時行徑空秋草,
幾日浮生哭故人。
風竹自吟遙入磬,
雨花隨淚共霑巾。
殘經窗下依然在,
憶得山中問許詢。

Phiên âm

Thán thệ phiên bi hữu thử thân,
Thiền phòng tịch mịch kiến lưu trần.
Đa thì hành kính không thu thảo,
Kỷ nhật phù sinh khốc cố nhân.
Phong trúc tự ngâm dao nhập khánh,
Vũ hoa tuỳ lệ cộng triêm cân.
Tàn kinh song hạ y nhiên tại,
Ức đắc sơn trung vấn hứa tuân.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đau buồn than thở bởi hoài thân
Vắng vẻ phòng thiền thấy bụi lan
Nhiều lúc cỏ thu bời lối cũ
Mấy ngày phù thế khóc người thân
Xa ngân gió trúc reo hoà khánh
Lệ ứa mưa hoa thấm đẫm khăn
Bên cửa kinh tàn như thuở trước
Nhớ khi thăm hỏi giữa non xanh
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển II, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư