26/10/2021 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phận người

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 08:24

 

Áo cơm neo chặt phận người
Nụ đời nát giữa môi cười bể dâu
Ta đi, sương gió mái đầu
Ta về, tro bụi nhuốm màu thời gian
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Phận người