18/08/2022 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tị phong thủ hồi cách
避風首回格

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2014 08:06

 

Nguyên tác

自先培埴多深固,
大雨狂風打樹傾。
不久首回添蔭茂,
難忘眼下有重亨。

Phiên âm

Tự tiên bồi thực đa thâm cố,
Đại vũ cuồng phong đả thụ khuynh.
Bất cửu thủ hồi thiêm ấm mậu,
Nan vong nhãn hạ hữu trùng hanh.

Dịch nghĩa

Từ đầu biết vun trồng cho sâu chắc
Thì gặp khi mưa to gió lớn dù bị nghiêng đổ
Nhưng không lâu lại quay đầu lại được mà thêm tươi tốt rườm rà
Đừng quên dưới mắt mình vẫn còn có sự phục hưng

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vun trồng sâu chắc buổi đầu tiên
Dẫu bị cuồng phong gốc ngả nghiêng
Sẽ sớm trở về tươi tốt lại
Phụ hưng luôn có nhớ đừng quên
Lấy ý từ bài "Hồi đầu cách" của Vũ Huy Trác: "Tự tiền bồi thực cố phong vũ nhược khuynh đồi, bất cửu năng hồi thủ, vô ưu thế biến lai" (Từ trước trồng vun chắc, gió mưa nếu đổ nghiêng, không lau quay lại được, thời thế chẳng lo thiên).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Tị phong thủ hồi cách