18/07/2020 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tra tử
生查子

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/09/2014 02:55

 

Nguyên tác

還山荷主恩,
聊試扶犁手。
新結小茅茨,
恰占清江口。

風塵不化衣,
鄰曲常持酒。
那似宦遊時,
折盡長亭柳。

Phiên âm

Hoàn sơn hà chủ ân,
Liêu thí phù lê thủ.
Tân kết tiểu mao tỳ,
Kháp chiếm thanh giang khẩu.

Phong trần bất hoá y,
Lân khúc thường trì tửu.
Na tự hoạn du thì,
Chiết tận trường đình liễu[1].

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Từ quan về xóm cũ
Thử tính chuyện điền canh
Dựng lều rơm mái nhỏ
Ven bờ cửa sông xanh

Áo không vương gió bụi
Rượu lối xóm thâm tình
Nhơ xưa đi nhậm chức
Bẻ trụi liễu trường đình
[1] Xưa khi tiễn nhau thường bẻ liễu tặng nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Sinh tra tử