03/10/2023 08:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn tình khẩu hào
晚晴口號

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2016 17:05

 

Nguyên tác

數日天陰雨,
新晴偶出門。
風揮千樹拜,
雲挾萬山奔。
牧笛聞深巷,
樵歌滿遠村。
遊人無別冗,
猶自立黃昏。

Phiên âm

Sổ nhật thiên âm vũ,
Tân tình ngẫu xuất môn.
Phong huy thiên thụ bái,
Vân hiệp vạn sơn bôn.
Mục địch văn thâm hạng,
Tiều ca mãn viễn thôn.
Du nhân vô biệt nhũng,
Do tự lập hoàng hôn.

Dịch nghĩa

Mấy ngày liền trời âm u mưa giăng mắc
Mới hửng lên ngẫu nhiên muốn ra ngoài chơi
Gió phất nghìn cây nghiêng ngả lạy
Mây cắp vạn non vùn vụt chạy đi
Tiếng sáo mục đồng ngân trong ngõ thẳm
Khúc hát tiều phu vang khắp thôn xa
Du khách chẳng có điều gì vướng bận
Đứng ngắm hoàng hôn trong ánh chiều tà

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Vần vũ mưa giăng đã mấy ngày,
Nắng lên ngẫu hứng muốn ra ngoài.
Nghìn cây gió phất ngả nghiêng lạy,
Mây cắp vạn non, vùn vụt bay.
Tiếng sáo mục đồng ngân ngõ vắng,
Khúc ca hái củi khắp thôn đây.
Khách chơi nào có việc gì khác,
Ngắm bóng chiều rơi đứng ngất ngây
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Vãn tình khẩu hào