18/01/2022 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muốn nói gian làm quan mà nói

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2016 23:44

 

Thiên hạ kìa ai muốn nói gian
Phải xin kiếm miếng để làm quan
Trăm điều chỉ thích tuồng thêu dệt
Hai miệng nên mua bực thép gang
Mặc sức khua hầu rồi múa lưỡi
Dám ai chọc mắt lại trêu gan
Cửa tiền cửa hậu xa chi mấy
Mũ quạ chưng trơn miệng hãy khoan
Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Muốn nói gian làm quan mà nói