14/06/2024 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Mạnh bát Hạo Nhiên quy Tương Dương kỳ 2
送孟八浩然歸襄陽其二

Tác giả: Trương Tử Dung - 張子容

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/12/2016 03:47

 

Nguyên tác

杜門不欲出,
入與世情疏。
以此為長策,
勸君歸歸廬。
醉歌田舍酒,
笑讀古人書。
好是一生事,
此策王維詩。

Phiên âm

Đỗ[1] môn bất dục xuất,
Nhập dữ thế tình sơ.
Dĩ thử vi trường sách,
Khuyến quân quy quy lư.
Tuý ca điền xá tửu,
Tiếu độc cổ nhân thư.
Hảo thị nhất sinh sự,
Thử sách Vương Duy[2] thi.

Dịch nghĩa

Không muốn ra khỏi cửa nhà Đỗ,
Đặng đơn sơ nhập vào nhân tình thế thái.
Nếu đấy là kế lâu dài,
Khuyên ông nên về nên về nhà cỏ của ông ngay.
Uống say rồi ca hát trong nhà miền quê,
Mỉm cười đọc sách người xưa.
Nếu phát hiện được điều hay,
Đó là thơ của Vương Duy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không muốn ra khỏi nhà họ Đỗ
Đặng đơn sơ nhập chỗ nhân tình
Nếu là kế sách dài dòng
Khuyên ông về gấp nhà ông cho rồi.
Uống say rồi ca nơi nhà lá
Sách người xưa đọc phá ra cười
Nếu tìm ra chỗ tuyệt vời
Chính là thơ đẹp của người Vương Duy.
[1] Tức Đỗ Phủ (712-770), được đời phong là thi thánh, để lại 19 quyển gồm 1262 bài thơ.
[2] Vương Duy (701-761) được đời phong là thi Phật, để lại 4 quyển gồm 202 bài thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tử Dung » Tống Mạnh bát Hạo Nhiên quy Tương Dương kỳ 2