26/05/2022 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ phục sinh

Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 29/04/2009 06:56

 

Tặng Vân

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                 muốn chết
Nhưng đôi mắt Tử Thần thế nào
                            nào đã mấy ai hay!!!

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                  muốn chết
Nhưng chết như thế nào
                     cho ra chết mới thật gay!!!

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                 muốn chết
Bởi những lý do hết sức dại khờ
Những lý do như trời long, đất lở
Như nụ cười hiểm ác của Nàng Thơ.

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
                                 muốn chết
Vì Tình Yêu Cuộc Sống tràn đầy
Nếu phải chết cho tôi xin được chọn
Cái chết nào
           Lập tức
                   Phục Sinh ngay!
Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội Nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nhuận Cầm » Thơ phục sinh