18/01/2021 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ninh Phố thư sự
寧浦書事

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 18:59

 

Nguyên tác

南土四時盡熱,
悉人日夜俱長。
安得此身作石,
一齊忘了家鄉。
身與枝藜為二,
對月和影成三。
骨肉未知消息,
人生到此何堪。
寒暑更拚三十,
同歸滅盡無疑。
縱复玉關生入,
何殊死葬蠻夷。

Phiên âm

Nam thổ tứ thì tận nhiệt,
Tất nhân nhật dạ câu trường.
An đắc thử thân tác thạch,
Nhất tề vong liễu gia hương.
Thân dữ chi lê vi nhị,
Đối nguyệt hoà ảnh thành tam.
Cốt nhục vị tri tiêu tức,
Nhân sinh đáo thử hà kham.
Hàn thử cánh biện tam thập,
Đồng quy diệt tận vô nghi.
Túng phục Ngọc Quan sinh nhập,
Hà thù tử táng Man Di.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất nam bốn mùa nóng bức
Ngày đêm người bảo dài ngoằng
Thân này được như thành đá
Quên nhà quên cả quê hương
Là hai, gậy với thân mình
Dưới trăng thêm ảnh thành ba
Cốt nhục chẳng biết tin tức
Một đời đến thế mình ta
Nhục vinh ba mươi như bỏ
Cùng về một chỗ, lạ chi
Cho vào Ngọc Quan để sống
Khác gì chết táng Man Di

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Ninh Phố thư sự