25/03/2023 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Pác Bó I

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 06/10/2014 19:59

 

Về đây Pác Bó cùng ôn sử
Ba chục năm[1] trời khắp viễn phương
Cất bước năm châu qua bốn bể
NGƯỜI về Tổ Quốc, đất Cao Bằng.
[1] 1911-1941.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Pác Bó I