17/01/2021 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn
秋晚

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/11/2007 05:45

 

Nguyên tác

夜風未斷曉風來,
木葉蕭蕭下小齋。
獨有黃花吹不老,
東籬爛熳照浮杯。

Phiên âm

Dạ phong vị đoạn hiểu phong lai,
Mộc diệp tiêu tiêu hạ tiểu trai.
Độc hữu hoàng hoa xuy bất lão,
Đông ly lạn mạn chiếu phù bôi.

Dịch nghĩa

Gió đêm chưa dứt gió sớm đà đến,
Lá cây ào ào rơi xuống thư phòng học nhỏ
Có một mình hoa vàng bị gió thổi nhưng chẳng úa tàn,
Ở hàng rào phía đông đang hiện rực rỡ lên chén rựơu tràn đầy.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chưa ngớt gió đêm, lại gió mai,
Lao xao lá rụng xuống thư trai.
Hoa vàng vẫn nở không tàn héo,
Rực rỡ bóng soi chén rượu đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Thu vãn