30/09/2022 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật văn đỗ vũ
春日聞杜宇

Tác giả: Tạ Phương Đắc - 謝枋得

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 18:03

 

Nguyên tác

杜鵑日日勸人歸,
一片歸心誰得知。
望帝有神如可問,
謂餘何日是歸期。

Phiên âm

Đỗ quyên nhật nhật khuyến nhân quy,
Nhất phiến quy tâm thuỳ đắc tri.
Vọng Đế hữu thần như khả vấn:
Vị dư hà nhật thị quy kỳ?

Bản dịch của Trần Đông Hải

Ngày ngày chim quốc gọi người về
Một tấm lòng son nhớ cảnh quê
Vọng Đế có linh xin hỏi nhé
Cho biết như tôi có được về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Phương Đắc » Xuân nhật văn đỗ vũ