12/08/2020 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây rượu thịt bánh bò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 10:04

 

Đến đây rượu thịt bánh bò,
Ai ca ca với, ai hò hò chơi.
Khảo dị:
Ai đến đây thì rượu thịt bánh bò,
Ai ca tôi ca với ai hò tôi hò chơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây rượu thịt bánh bò