25/05/2024 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng năm
5월

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 05:16

 

Nguyên tác

들길은 마을에 들자 붉어지고
마을 골목은 들로 내려서자 푸르러졌다
바람은 넘실 천이랑 만이랑
이랑이랑 햇빛이 갈라지고
보리도 허리통이 부끄럽게 드러났다
꾀꼬리도 엽태 혼자 날아볼 줄 모르나니
암컷이라 쫓길 뿐
숫놈이라 쫓을 뿐
황금 빛난 길이 어지럴 뿐
얇은 단장하고 아양 가득 차 있는
산봉우리야 오늘밤 너 어디로 가버리련?

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Đường từ ruộng đến làng dần hừng đỏ
Ngõ từ làng xuống ruộng cỏ xanh rờn
Gió thổi lướt vạn ngàn muôn dải đất
Nắng chia đều từng luống đất cày xong
Cây lúa mạch ngang hông thẹn thùng e ấp
Vàng anh một mình không cất cánh bay
Chỉ cùng nhau đôi trống mái theo bầy
Và con đường ngập nắng vàng ngây ngất
Hỡi đỉnh non mỏng manh đầy duyên dáng
Người biến đâu trong thanh vắng đêm nay?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Tháng năm