20/01/2022 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tin hay không tuỳ em
Веришь – не веришь

Tác giả: Lev Oshanin - Лев Ошанин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 16/07/2008 03:03

 

Nguyên tác

Поезд,оставив дымок,
В дальние скрылся края.
Лишь промелькнул огонёк,
Словно улыбка твоя.
Тех же акаций кусты.
Та же цепочка огней.
Только уехала ты,
Стало в посёлке темней.
Веришь-не веришь
Стало в посёлке темней.

Год и полгода считай
Рядом с тобою я жил.
Мимо тебя невзначай
Сколько я раз проходил.
Мог говорить не спеша,
Думал,что просто знаком.
Понял,как ты хороша,
Только с последним звонком.
Веришь-не веришь

Только с последним звонком.

Поезд,оставив дымок,
В дальние скрылся края.
Лишь промелькнул огонёк,
Словно улыбка твоя.
Смотришь ты вдаль за окном,
К новой готовясь судьбе.
Знай,что в посёлке родном
Кто-то грустит о тебе
Веришь-не веришь
Кто-то грустит о тебе.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tàu nhả khói đi xa,
Ði xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.
Vẫn thế bầu trời đêm,
Vẫn con đường bụi bẩn,
Nhưng em đi, thiếu em.
Trong làng như vắng hẳn.

Tin hay không tuỳ em,
Nhưng trong làng vắng hẳn.

Hai năm em và anh
Sống cùng làng, hãy nhớ,
Nhiều hôm như vô tình
Ta gặp nhau bỡ ngỡ,
Anh tưởng anh quen em,
Quen thế thôi, lạnh nhạt.
Anh hiểu: anh yêu em
Ðúng khi tàu xuất phát.

Tin hay không tuỳ em -
Ðúng khi tàu xuất phát.

Tàu nhả khói đi xa,
Ði xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.
Ðường em rộng thênh thang.
Chờ em bao điều mới,
Nhưng hãy nhớ ở làng
Có người buồn đang đợi.

Tin hay không tuỳ em,
Nhưng có người đang đợi.
Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lev Oshanin » Tin hay không tuỳ em