14/08/2022 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Thanh (819)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:08

 

Năm Kỷ Hợi (819) Dương Thanh thứ sử
Người Giao Châu chiêu dụ dân quân
Phất cờ khởi nghĩa đánh tan
Giết Lý Tượng Cổ tham tàn hiếp dân

Mấy năm sau Dương Thanh tử trận
Người Nam Chiếu Hoàn Động kéo sang
Cùng đi có cả Hoàn Vương
Là vua Lâm Ấp lên đường xâm lăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Dương Thanh (819)