13/04/2021 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Máu cờ

Tác giả: Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 18:51

 

Sắc biếc chen lừng dáng huyết tươi
Lênh lang tuôn ánh thái dương cười
Dưới cờ, hồn nhỏ tràn như biển
Trí rộng muôn sông, chấp vạn người

Sức mạnh nào ngăn ý chí ta
Gươm thần khi ngứa máu xông pha?
Một đi - cái chết nghìn thu nhẹ
Hát trước câu: "Không trở lại nhà"

Giang sơn một thuở lầm tro bụi
Kiếp sống vinh gì nợ hắc nô?
Kiếp sống vinh gì, khi thế hội
Ðã xoay nghiêng ngửa móng cơ đồ?

Ngựa không thèm nhớ đồng xanh cũ
Ta há mơ gì chút gió quê?
Cờ (đã) tuôn ra bao máu đỏ
Ghi câu non biển: Chết không về!
Nguồn: Hồ Dzếnh, Hoa xuân đất Việt, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Dzếnh » Máu cờ