23/05/2022 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trại đầu xuân độ
寨頭春渡

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2006 05:54

 

Nguyên tác

渡頭春草綠如煙,
春雨添來水拍天。
野徑荒涼行客少,
孤舟鎮日擱沙眠。

Phiên âm

Ðộ đầu xuân thảo lục như yên,
Xuân vũ thiêm lai thuỷ phách thiên[1].
Dã kính hoang lương hành khách thiểu,
Cô chu trấn nhật các sa miên.

Dịch nghĩa

Cỏ xuân ở đầu bến đò, xanh biếc như khói,
Lại thêm mưa xuân nước tiếp ngang trời.
Ðường đồng nội vắng tanh, ít người qua lại,
Ngày thường chiếc đò cô độc ghếch mái chèo lên bãi cát mà nằm yên.

Bản dịch của (Không rõ)

Cỏ xuân như khói bến xuân tươi
Lại có mưa xuân nước vỗ trời
Quạnh quẽ đường đồng thưa vắng khách
Con đò ghếch bãi suốt ngày chơi
[1] Nước vỗ trời. Lấy theo bản Đào Duy Anh. (Các bản Dương Bá Cung, Nguyễn Gia Tuân đều ghi “nguyệt phách thiên”). Chúng tôi thiển nghĩ đây là cảnh trời xuân có mưa ban ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Trại đầu xuân độ