29/05/2023 19:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi chuyến đò sang

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/01/2023 16:40

 

Hoang hoang sông chảy miền cổ sự
Ảo ảo thuyền xuôi nẻo bến xưa
Chợt nghe ai gọi từ quá khứ
Đợi chuyến đò sang mãi đến giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đợi chuyến đò sang