27/05/2022 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Loa thành

Tác giả: Dương Bá Trạc - 楊伯濯

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 10:19

 

Thành Loa trăm thước chẳng là bền
Móng Rùa ba tấc chẳng là thiêng
Nước nhà đấy mất tại người cả
Thành trì không hiểm thần không quyền

Gió mưa gây dựng công khó nhọc
Nam gồm Văn Lang, Bắc Ba Thục
Dư đồ muôn dặm mở mang tới
Một tấm sơn hà, một tấm vóc

Sẵn sàng cơ nghiệp không biết giữ
Chiến đã không xong hoà cùng ngộ
Biên phòng chểnh mảng, thù hận quên
Quanh quẩn một lầm hai tại lỡ

Thân gia đâu mới kẻ thù gia
Chồng nào thương vợ, con lìa cha
Giặc ngồi sau lưng nói chi nữa,
Nước ôi, nhà ôi, biển đại Nha!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bá Trạc » Cổ Loa thành