14/06/2021 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Tô nước chảy trong ngần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2020 00:11

 

Sông Tô nước chảy trong ngần,
Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa.
Thon thon hai mũi chèo hoa,
Lướt đi lướt lại như là bướm gieo.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sông Tô nước chảy trong ngần