17/10/2021 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng cười

Tác giả: Nguyễn Hoa - Nguyễn Hoa Kỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 15:59

 

Tôi số nào trong bảy tỷ người[1]
Nhấp nhô sóng cười
Giữa biển đời!
Nguồn: Thắp xanh niềm tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Hội nhà văn, 2014
[1] Ngày 1/11/2011 dân số hành tinh là 7 tỷ người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoa » Sóng cười