17/10/2021 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốm lửa mùa thu
Quel beau feu clair

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:01

 

Nguyên tác

Ébauches et Fragments

Quel beau feu clair
vous avez allumé au carrefour de ma vie,
quel beau feu clair.
Et comme sa pure force assouvie
fait trembler l’air!

Clarté qui tremble de ce feu d’automne.
De quoi a-t-elle peur?
La voici qui tremble en colonne,
portant de la douceur.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Bạn đã đốt lên đốm lửa
sáng đẹp biết bao giữa ngả tư đường đời ta,
đốm lửa sáng đẹp biết bao.
Và hãy xem sức sống trong sáng tràn đầy
nơi nó làm rung cả bầu khí quanh ta!

Ánh sáng lung linh từ đốm lửa mùa thu kia
để được gần bên ta
như một con người, xúc động hơn và tốt đẹp hơn,
khi nó giống thời gian.
Đây là một trong 9 bài thơ của R.M. Rilke viết bằng tiếng Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » Đốm lửa mùa thu