23/05/2024 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Án Thao Giang lộ
按洮江路

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 02:58

 

Nguyên tác

關河萬里一征衫,
雨伯風師闢瘴嵐。
俗雜冉龐兼𤏡北,
地連鄯善與雲南。
丹心白髮天門九,
碧水青山邊郡三。
我為朝庭訪民瘼,
剗除蠹弊革奸貪。

Phiên âm

Quan hà vạn lý nhất chinh sam,
Vũ bá phong sư tịch chướng lam.
Tục tạp Nhiêm Bàng kiêm Bặc Bắc,
Địa liên Thiện Thiện dữ Vân Nam.
Đan tâm bạch phát thiên môn cửu,
Bích thuỷ thanh sơn biên quận tam.
Ngã vị triều đình phỏng dân mạc,
Sản trừ đố tệ, cách gian tham.

Dịch nghĩa

Quan hà vạn dặm, một chiếc áo đường trường,
Thần mưa thần gió quét chướng lam.
Phong tục nơi đây còn lẫn với Nhiêm Bàng, Bặc Bắc,
Đất đai tiếp giáp với Thiện Thiện và Vân Nam.
Lòng son, tóc bạc với chín cửa trời,
Nước biếc non xanh nơi ba biên quận.
Ta vì triều đình đến thăm hỏi sự khổ của dân,
Trừ tệ sâu mọt, diệt tệ gian tham.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Ruổi rong nghìn dặm bước quan san,
Mưa gió vì ta quét chướng lam.
Tục lẫn Nhiêm Bàng cùng Bặc Bắc,
Đất liền Thiện Thiện với Vân Nam.
Lòng son tóc trắng trời gần gũi,
Nước biếc non xanh tình chứa chan.
Ta giúp triều đình thăm kẻ khốn,
Tiêu trừ sâu mọt, diệt gian tham.
Theo Việt sử thông giám cương mục, sông Quy Hoá còn gọi là sông Thao Giang, ở phía bắc huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hoá. Không rõ lộ Thao Giang có phải là vùng bao quát cả sông Thao (Giang) hay không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Án Thao Giang lộ