09/03/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đầu Văn

Tác giả: Dương Tự Nhu - 楊嗣瑈

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 14:26

 

Quân thị phong lưu hồng phấn khách[1],
Ngã vi du hoạn thiếu niên nhân[2].
Mối tơ duyên vừa độ thanh xuân,
Tài sắc ấy bắc đồng cân coi cũng phỉ.
Giang san gặp gỡ người tri kỷ,
Trăng gió đong đưa thói hữu tình.
Khéo trêu ngươi ai ấy với mình,
Nhị đào đó, để chim xanh ngăn cấm mãi.
Nhất tiếu đông phong ưng dĩ đãi[3],
Đã tìm hoa xin chớ ngại đường dài.
Xin ai đừng có quên ai.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 君是風流紅粉客. Nghĩa: Nàng là khách phong lưu má hồng.
[2] Chữ Hán: 我為遊宦少年人. Nghĩa: Ta là người làm quan tuổi trẻ chơi bời.
[3] Chữ Hán: 一笑東風應已待. Nghĩa: Một nụ cười mỉm với gió đông chừng đã đợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tự Nhu » Tặng cô đầu Văn