16/07/2024 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tin tức từ Sài Gòn
Вести из Сайгона

Tác giả: Evgeny Dolmatovsky - Евгений Долматовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2018 14:36

 

Nguyên tác

Из -под касок, надвинутых низко,
На девчонку глядят палачи.
— Говори! Отвечай! Коммунистка!
А она растерялась, молчит.

Коммунистка! Опасное слово.
Если так оно бесит врагов.
Но она и не знала такого
У рыбацких своих берегов,

Там, где хижины встали на сваи.
Чтобы тигр не напал на жилье.
Почему коммунисткой назвали
Эти страшные люди ее!
Жизнь не раз задавала задачи
В чем признаться им! Да или нет!
Коммунистка! Но что это значит!
Ей самой неизвестен ответ.

Нет, они не дождутся ответа!
Колесил броневик по селу.
Кто пустил в него из арбалета
Оперенную честью стрелу!

Коммунистка! Дыханье погони
Возле черных распущенных кос.
Коммунистка! Застенок в Сайгоне.
И допрос. И все тот же вопрос.

Смерть подходит мучительно близко.
Как в глазах ее темных
— темно!
— Если выживу, то коммунистка.
А погибну, не все ль вам равно!

Bản dịch của Trần Lệ Thu

Dưới những mũ lính đội thụp xuống đầu
Bọn đao phủ nhìn vào mặt cô con gái trẻ
- “Nói đi, trả lời đi, con Cộng sản!”
Còn cô gái thì một mực lặng thinh

“Con Cộng sản!”, những chữ khá là lợi hại!
Bởi nó làm cho quân địch phát điên lên
Nhưng cô con gái kia không biết chữ này
Ở quê hương mình, một làng chài lưới

Hoặc tạo quê mình là nơi miền núi
Nhà sàn cao phòng con cọp rình mò
Cơn cớ gì, hỡi bọn dã man kia
Chúng mi gọi cô gái này là Cộng sản?

Không! lũ chúng sẽ không có câu trả lời
Xe thiết giáp chúng, trên đường qua lại
Ai là kẻ dương cung bắn vào lũ ấy
Khi mũi tên bay bằng sức của căm thù

“Con Cộng sản!”
Hơi thở quân hôi hám
Áp mái tóc đen dài
Nhà tù ở Sài Gòn
Hỏi cung và tra tấn

Cái chết đến gần một cách đớn đau
Trong đôi mắt đen của cô con gái - là ánh sáng
- “Nếu ta còn sống, thì sẽ là người Cộng sản
Mà nếu tao chết đi
Thì chúng mày hỏi làm gì?”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evgeny Dolmatovsky » Tin tức từ Sài Gòn